Всички поръчки ще бъдат изпратени на 05.12!
Вход в
Моят профил
0
Моята количка
0.00 лв.
Всички поръчки ще бъдат изпратени на 05.12!

Общи условия

за ползване на интернет магазин с електронен адрес в световната мрежа www.kex.bg.  


I. Преамбюл

Интернет магазинът с електронен адрес в световната мрежа www.kex.bg се управлява от търговеца “ТЕН-К“ ООД, ЕИК: 206910401, със седалище и адрес на управление в Област: Варна, Община: Варна, с. Звездица, п.к. 9103, ул. КАСИОПЕЯ № 10, телефон за контакт +359893913029, електронна поща (имейл) info (at ) kex.bg за продажба и доставка на публикуваните в него стоки от името на този търговец.

Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези общи условия, моля, не използвайте интернет магазина с адрес www.kex.bg.

II. Предмет

Чл.1.(1) Настоящите общи условия регламентират условията за ползване на интернет магазина с адрес www.kex.bg, уреждат правилата, реда за сключване, изпълнение, отказ и разваляне на договор за покупко-продажба и доставка на стоки, осъществени по електронен път на посочения електронен адрес на търговеца в световната мрежа между Клиент и търговеца „ТЕН-К“ ООД.

(2) Регистрирането на поръчка в интернет магазина и/или отбелязване от страна на Клиента чрез маркиране на поле – „Прочел съм и съм съгласен с Общите условия“, независимо дали Клиентът има регистрация на посочения електронен адрес на търговеца в световната мрежа, се счита за съгласие с настоящите общи условия и обвързват Клиента.

III. Условия за сключване на договор

Чл.2.(1) Публикуването на стоки на сайта на интернет магазина с адрес www.kex.bg, представлява публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на стоки и тяхната доставка онлайн (online) от „ТЕН-К“ ООД.

(2) Сключването на договор за покупко-продажба и доставка на стоки онлайн между Клиента и търговеца, се осъществява след правилно попълване и подаване на наличното в интернет магазина заявление за покупка (поръчка) на избрани стоки от Клиента до търговеца на адрес www.kex.bg. Договорът се счита за сключен след писмено потвърждение на поръчката изпратено до посочения от Клиента имейл адрес от „ТЕН-К“ ООД.

(3) Добавянето на стоки във виртуалната „количка” на Клиента не резервира избрания артикул, поради което е възможно до приключване на поръчката конкретния продукт да бъде изчерпан. Единствено съобщението за потвърждаване на поръчката (със следните статус „Потвърждение за поръчка“) гарантира изпращането на поръчаната стока.

(4) Търговецът предоставя възможност за заявяване на поръчки за сключване на договор за покупко-продажба и доставка на стоки от интернет магазина на търговеца и по телефона, на посочените в интернет магазина номера;

(5) За подадените по реда на ал. 4 заявки, в разумен срок и не по-късно от 3 работни дни „ТЕН-К“ ООД изпраща на посочен от Клиента имейл, писмено потвърждение на заявената за покупка стока/и, цялата предварителната информация, с която Клиентът следва да разполага за вземане на информирано решение за закупуване на стоката, настоящите общи условия, с указание, че приемането им е условие за сключване на договора. Договорът се счита за сключен едва след като Клиентът изпрати поръчката на имейл адреса на търговеца, от който е получил потвърждението. След този момент започва обработката на поръчката от търговеца.

(6) Възможност за комуникация с търговеца, която не е свързана със заявяването на поръчка и сключване на договор, Клиентът може да осъществи на Инстаграм страницата с адрес www.instagram.com/kexbg.

(7) Търговецът може да доразвие, измени или въведе нови начини за комуникация и заявяване на поръчка от Клиента чрез използване на дистанционни средства за споразумение и комуникация, в съответствие с нормите на българското и европейското законодателство. В този случай, търговецът предоставя на Клиента предварително информация съдържаща подробно описание на новите средства за комуникация и поръчка и гарантира на Клиента, че последният може да съхранява информацията необходима му за вземане на информирано решение на леснодостъпен за него траен носител, както и че Клиентът може да съхранява на траен носител всяка писмена кореспонденция с търговеца, включително датата и часа на тази кореспонденция.

(8) Търговецът „ТЕН-К“ ООД не носи отговорност, в случаите когато Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в заявлението за поръчка подадена чрез интернет магазина на адрес www.kex.bg. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти, имейл и/или телефон в подадената от Клиента поръчка чрез интернет магазина, търговецът „ТЕН-К“ ООД не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

(9) Публикуваната в интернет магазина информация относно размери и съответствия на предлаганите стоки, следва да се тълкуват като ориентировъчни от Клиента и посетителите на интернет магазина. Възможно е несъществено разминаване между обявените и действителните размери, което не променя съществено стоката и нейното предназначение, за което търговеца „ТЕН-К“ ООД не носи отговорност.

(10) Търговецът „ТЕН-К“ ООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната в интернет магазина информация, породени от технически проблем, хакерски атаки, срив на световната интернет мрежата, промяна в дизайна на стоката и др. независещи от търговеца причини.

IV. Цени. Срок и начин на плащане.

Чл.3.(1) Обявените в интернет магазина цени на стоки, са в български лева, с включен ДДС, но не включват стойността на разходите за доставка (куриерска услуга), когато такива се дължат от Клиента.

(2) Клиентът избира сам начина на плащане на поръчката, между предоставените му две опции : с „пощенски паричен превод“ когато следва да заплати цената на закупената стока и разходите за нейната доставката (куриерска услуга) в момента на получаването на стоката или „предварително заплащане“ на цената и куриерската услуга – още при заявяване на поръчката чрез плащане с банкова карта Visa, MasterCard.

(3) За Клиенти, които не са потребители по смисъла на ЗЗП, търговецът има право да ограничи наличните начини на плащане, включително да поиска предплата, частична или цялостна, без значение на избрания от Клиента начин на плащане и факта, че е сключен договор за покупко – продажба.

(4) Обявяваният от търговеца определен процент на намаление или отстъпка, е посочен (със знак „-“ и закръглен до цяло число) в горния ляв или десен ъгъл на снимката на продукта, като предишната цена е зачертана, а новата – валидна цена е вляво от нея.

(5) Обявеното намаление, промо-цената или специалната цена, важат само в срока, посочен в общите условия.

(6) Всички обявени намаления, промо-цени или специални цени на сайта важат от 01.10.23 до 31.10.23 включително.

(7) Не може да се комбинират и наслагват отстъпки от различни намаления, промоции, карти за отстъпки, талони и др.

V. Изпълнение на поръчката по договора. Доставка.

Чл.4.(1). След потвърждаване на заявена чрез интернет магазина поръчката на Клиента, търговецът „ТЕН-К“ ООД се задължава да достави желаната стока или да информира Клиента за др. обстоятелства, относно поръчката му.

(2) Възможно е доставката на една поръчка съдържаща няколко артикула да бъде извършена на части (посредством 2 или повече доставки), за което търговецът уведомява Клиента своевременно, в писмена форма на посочения от Клиента имейл адрес.

(3) Срокът за обработка на поръчките от търговеца е до 3 работни дни, с изключение на случаите, в които на страницата на интернет магазина за конкретен период е посочен по-голям срок или по време на кампания на търговеца. (Във всички случаи срокът за обработка и предаване на куриер е обявен в поясненията към количката. )

(4) Поръчки на стоки заявени в петък (след 16:00 часа), събота и неделя започват да се обработват от търговеца в първия работен ден, следващ заявяването на поръчката.

(5) Срокът за обработка на поръчката не включва допълнително необходимия на куриерската фирма срок за доставка на стоката, определен и обявен на сайта на СПИДИ.

(6) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока и по реда на договора, указан и в информацията за доставка и плащане на стоки, но не по-късно от 5 работни дни, считано от сключването на договора.

(7) Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка, придружена с касов бон – при плащане с банкова карта или по банков път /при плащане с „наложен платеж“ касовият бон се издава и предава на Клиента от куриера СПИДИ или фактура (ако такава е поискана при приключване на поръчката).

(8) Поръчките се доставят само до адреси на територията на Р. България. Доставка извън територията страната е възможна само при заплащане с кредитна или дебитна карта и при предварително съгласувана цена на доставката между страните по договора.

Чл.5.(1) Поръчката се доставя на Клиента до посочен от него адрес или избран от него офис на куриерските фирми СПИДИ, при следните цени на куриерската услуга за доставка:

• Цената на доставката на поръчки над 70.00 лв. е безплатна до адрес в страната и безплатна до офис на СПИДИ
• Цената на доставката на поръчки до 70.00 лв. е 8.00 лв. до адрес в страната и 5.00 лв. до офис на СПИДИ

Чл.6. (1) За предаване на стоката, Клиентът или посочено от него трето лице (което не е титуляр на поръчката, но е на посочения от Клиента адрес и приема доставената стока), подписва придружаващите я документи.

(2) В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „ТЕН-К“ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

(3) Клиентът може писмено да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка, считано от момента на потвърждението.

VI. Права и задължения на страните

Чл.7.(1) Търговецът „ТЕН-К“ ООД има следните задължения:

 1. да потвърди наличността на поръчаните стоки или да откаже поръчката в срок от 3 работни дни, от обработване на заявката;
 2. да достави в срока по договора, заявената от Клиента стока;
 3. преди изпращане на стоката към Клиента да провери всеки артикул за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
 4. да не нарушава Закона за защита на личните данни, както и да спазва изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.);
 5. да не използва нелоялни търговски практики.

(2) Търговецът гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани).

(3) Търговецът не носи отговорност за законова гаранция спрямо Клиент, който няма качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, осен когато страните писмено не са договорили друго.

Чл.8. Търговецът „ТЕН-К“ ООД има следните права:

 1. да променя цените на предлаганите от него стоки в интернет магазина по собствена преценка. По отношение на Клиента обвързващо значение има актуалната цена на стоката, обявена в интернет магазина по време на заявяване на поръчката му, т.е. новата цена обвързва Клиентите по сключени с търговеца договори след обявяването на новата цена в интернет магазина;
 2. да променя едностранно настоящите общите условията, като променените общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им на страницата на интернет магазина. По отношение на заварените случаи (заявени или потвърдени поръчки, по които стоката все още не е доставена), действие имат по-благоприятните за Клиента общи условия измежду действащи по време на заявяване на поръчката и обявените на страницата на интернет магазина променени общи условия.

Чл.9. Клиентът има следните задължения:

 1. да попълни коректно формата на заявлението за поръчка, като посочи име и фамилия, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;
 2. да плати цената на стоката (актуална при попълване на заявката), според условията на договора и разходите за доставка на поръчаните стоки, когато такива се дължат;
 3. да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 4. при отказ от договора да съхранява получената стока и с грижата на добър стопанин, да я изпрати или предаде обратно на търговеца без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която е уведомил търговеца, че се отказва от договора, в добър търговски вид, заедно с всички нейни принадлежности или рекламни материали (когато има такива), с напълно запазена опаковка / чийто кръгъл прозрачен стикер, поставен от „ТЕН-К“ ООД върху опаковката на стоката или самата опаковка са изцяло неразрушени или неувредени, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от „ТЕН-К“ ООД – фактура, касов бон;
 5. да заплати преките разходи за връщане на стоката при развален от него договор с търговеца (когато е приложимо);
 6. За Клиент, който не е потребител по смисъла на ЗЗП – да прегледа стоката предмет на договора с търговеца, при нейното получаване и ако тя не отговаря на изискванията, да уведоми незабавно търговеца. Ако не направи това, стоката се смята одобрена като съответстваща на изискванията.

Чл.10.(1) Клиентът има следните права:

 1. да се откаже от договора, в предвидените за това случаи;
 2. да откаже да получи поръчаната стока в предвидените за това случаи;
 3. да върне стоката, в предвидените за това случаи;
 4. да иска връщане на платената авансово цена, в предвидените за това случаи;

(2) Разпоредбите от тези общи условия и разпоредбите за търговска продажба в Търговския закон, с изключение на предвиденото за Клиентите имащи качеството на потребител по смисъла на ЗЗП и тези по глава VII, са относими и до Клиентите, които нямат качеството на Потребител по смисъла на ЗЗП.

VII. Клиенти, потребители по смисъла на ЗЗП

Тази глава е посветена изключително на взаимоотношенията между търговеца и Клиентите имащи качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите /ЗЗП/.

Право на отказ от договора.

Чл.11. (1) Клиентът има право в срок не по-дълъг от 30 календарни дни /„ТЕН-К“ ООД предоставя на Клиента право за отказ от договор в по – дълъг срок от предвидения в закона 14 дневен срок/, считано от получаването на стоката или когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от клиента, приеме последната стока; при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която клиента или трето лице, различно от превозвача и посочено от клиента, приеме  последната партида или част, да се откаже от договора с търговеца, да върне някои или всички получени стоки от поръчката, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите за доставка на стоките, когато е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца и преките разходи за връщането на стоката/ите.

(2) За упражняване на правото си на отказ, Клиентът трябва да уведоми търговеца преди изтичане на 30 дневния срок, чрез попълване и изпращане на стандартния формуляр за упражняване правото на отказ, наличен на сайта на интернет магазина или чрез друго недвусмислено заявление отправено до търговеца, като посочи ясно, точно и недвусмислено поръчката и стоката, по отношение на който упражнява правото си на отказ. За улеснение на Клиента на сайта на интернет магазина са достъпни стандартния формуляр за упражняване правото на отказ както и подробни указания в раздел: Упражняване правото на отказ.

(3) Отказът се изпраща на следния имейл адрес на търговеца: info (at) kex.bg или на адрес: Област: Варна, Община: Варна, с. Звездица, п.к. 9103, ул. КАСИОПЕЯ № 10, За интернет магазина на „ТЕН-К“ ООД. За получаването на отказа, търговецът изпраща незабавно потвърждение на посочения от Клиента имейл адрес за кореспонденция.

(4) Клиентът носи отговорност за намалената стойност на стоките по отказания договор, причинена вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране.

(5) Когато Клиентът упражни правото си на отказ от договора той трябва да изпрати стоките обратно на търговеца до офис на СПИДИ: ВАРНА – ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ [267]. ул. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 3, адресирани до „ТЕН-К“ ООД, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора В този случай Клиентът поема преките разходи за връщането на стоката.

(6) За върната на търговеца стока с намалена стойност, в условията на предходната алинея, търговецът има право да прихване съответната сума, с която е намалена стойността на стоката с дължимата за възстановяване сума от търговеца на Клиента.

(7) При успешно проведена процедура за отказ от договора, търговецът възстановява всички суми, получени от Клиента, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Клиента да се откаже от договора.

(8) Получените от Клиента суми, се възстановяват посредством същото платежно средство, използвано от Клиента при първоначалната трансакция, освен ако последния е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Клиента.

(9) Търговецът „ТЕН-К“ ООД няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Клиентът изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца.

Чл.12. (1)Търговецът „ТЕН-К“ ООД има правото да не възстанови на Клиента заплатената от него сума, когато Клиентът не е изпълнил някое от задължителните условията за отказ от договора.

(2) Правото на Клиента за отказ от договора е неприложимо:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на всички запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето. За разпечатани след доставката ще се считат всички  стоки, чийто кръгъл прозрачен стикер, поставен от „ТЕН-К“ ООД върху опаковката на стоката или самата опаковка са частично или изцяло разкъсани, разрушени или увредени.

Законова гаранция

Чл.13. (1) Клиентът има право на законова гаранция за несъответствие на стоката с поръчаната по договора с търговеца.

(2) Търговецът „ТЕН-К“ ООД отговаря за всяко несъответствие на стоката по договора с Клиента, което съществува в момента на доставяне на стоката на Клиента и което се появи в рамките на две години, считано от този момент.

IX. Лични данни

Чл.14. (1) Предоставянето на лични данни от Клиентите е доброволно и необходимо за заявяване на поръчка и сключване на договор за покупко-продажба и доставка с търговеца „ТЕН-К“ ООД.

(2) Предоставените от Клиента лични данни в интернет магазина се обработват от търговеца в качеството му на администратор на лични данни и при спазване на нормативно установените правила и ограничения.

(3) Цялата информация относно защитата на личните данни на Клиентите може да откриете в раздел Лични данни, достъпен на страницата на интернет магазина.

X. Заключителни разпоредби

§ 1. Тези общи условия са приети от търговеца на 09.05.2023 г. и влизат в сила с публикуването им на сайта на интернет магазина www.kex.bg – от 09.05.2023 г.

§ 2. За целите на тези общи условия под „Клиент“ се разбира всяко лице, заявило поръчка на стока/и от асортимента на търговеца на адрес www.kex.bg или ползващо интернет магазина.

§ 2.1. „Посетител“ е лице ползващо съдържанието на интернет магазина без да заяви поръчка или да сключи договор с търговеца.

§ 2.2. „Посочен от клиента имейл адрес“ е посоченият в подадената от Клиента заявка за поръчка чрез интернет магазина.

§ 3 Договор по направена от Клиент поръчка, сключени с търговеца посредством интернет магазина, се регламентират от действащото българско законодателство, което е приложимо в отношенията между страните при възникнал между тях спор, както и за неуредените с настоящото хипотези. Компетентен да разгледа спора, в случай на невъзможност за доброволното му уреждане от страните вкл. чрез посредничеството на Комисията за защита на потребителите, е съответния български съд.

§ 4. Основната и допълнителната информация за стоките, техните характеристики, пълни данни за търговеца и средствата за комуникация с него с възможност за бърз контакт с търговеца, информация за крайната цена на стоката и допълнителните разходи за транспорт (доставка) или начина на изчисляване на цената; условията за плащане, доставка, изпълнение, датата за доставка, право на отказ от договора и указания за упражняването му, напомняне за наличието на законова гаранция за съответствие на стоките, възможността за извънсъдебни разрешаване на спорове и за обезщетяване с участие на търговеца, информация за основните параметри, определящи класирането на направените предложения на Клиента или посетителя на интернет магазина в отговор на тяхното търсене (вкл. по чл.47 и чл.47а от ЗЗП.) и съществена информация, необходима на Клиента и посетителите на онлайн магазина, са на негово разположение безплатно на страницата на онлайн магазина преди заявяване на поръчка и сключване на договор с търговеца.

§ 5 Съдържанието на интернет магазина е достъпно за Клиентите и посетителите на адреса www.kex.bg безплатно, откъдето последните могат по всяко време да прочетат и разпечатат общите условия, кликвайки с десен бутона на мишката и избирайки опция „Принтирай“, образци на формуляри, вкл. стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, информацията за техните права, информация по § 4 по-горе и пр.

§ 6 Нищожността на отделни клаузи на общите условия не влече нищожност на общите условия в цялост.

§ 7 В случай на спор с търговеца, клиентът може да се обърне към сайта ЕК за Онлайн решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Нашето обещание към вас

Неутрална опаковка

Продуктите, които получавате от нашия онлайн магазин, са анонимно опаковани, без логото на KEX да присъства където и да било.

30-дневно право на връщане

Имате възможност да върнете продуктите в оригиналната им опаковка в рамките на 30 дни.

Пазарувайте безопасно

Този сайт използва криптиращ SSL протокол и инфраструктурата за плащания на Borica, за да гарантира безопасно пазаруване.

Безплатна доставка от 60 лв

Разходите за доставка са между 5 и 8 лева, но достигането на стойност на поръчката от 60 лева ви дава право на безплатна доставка.
Абонирайте се за най-секси бюлетина
Получавайте персонализирани оферти, първи прегледи на продукти, отстъпки и още секси неща в своя имейл!


  preloader